W dniu 24.04.2021 odbyły się wybory do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Zapaśniczego. Nowo wybranym Prezesem został Andrzej Olszewski. Wiceprezesem do spraw sędziowskich został Krzysztof Przybysz. Wiceprezesem do spraw sportowych został Henryk Mężykowski. Nowymi członkami zarządu zostali Andrzej Korpacki i Mirosław Gajewski.