LICENCJE SĘDZIOWSKIE

Licencje sędziowskie dla sędziów okręgowych wystawiane są przez WMZZ.
Po spełnieniu wymagań formalnych, druk licencji ważnej na dany rok, zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej.
W sprawach związanych z licencjami sędziowskimi międzynarodowym i związkowymi obowiązuje regulamin i zarządzenia Polskiego Związku Zapaśniczego.
We wszystkich sprawach związanych z licencjami sędziowskimi, prosimy o kontakt z Wiceprezesem ds. sędziowskim WMZZ – Andrzejem Olszewskim.

LICENECJE ZAWODNICZE

WMZZ wyrabia licencje zawodnicze tylko dla zawodników w kategorii wiekowej młodzików.
Wszystkie licencje dla starszych zawodników tj. kadetów, juniorów i seniorów wyrabia Polski Związek Zapaśniczy.
Na wszystkich zawodach organizowanych przez WMZZ wszyscy zawodnicy od kategorii wiekowej młodzika wzwyż, muszą posiadać aktualną licencje zawodniczą. Młodzicy wystawiona przez Okręgowy Związek Zapaśniczy, kadeci juniorzy i seniorzy przez Polski Związek Zapaśniczy lub WMZZ.
Licencje te również są konieczne do udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Polski Związek Zapaśniczy i inne Okręgowe Związki Zapaśnicze.
dokonanie opłaty za licencje po 5 zł od licencji na rzecz WMZZ. W sprawach związanych z licencjami zawodniczymi obowiązuje regulamin i zarządzenia Polskiego Związku Zapaśniczego.

LICENCJE TRENERSKIE

W sprawach związanych z licencjami trenerskimi obowiązuje regulamin i zarządzenia Polskiego Związku Zapaśniczego i tylko PZZ przyznaje i przedłuża ważność tych licencji.

LICENCJE KLUBOWE

W sprawach związanych z licencjami klubowymi obowiązuje regulamin i zarządzenia Polskiego Związku Zapaśniczego i tylko PZZ przyznaje i przedłuża ważność tych licencji.
Obowiązuje również opłata składki członkowskiej do WMZZ.