Prezes –Jurewicz Bolesław
W-ce prezes ds. sędziowskich Olszewski Andrzej
w-ce prezes ds. organizacyjnych Mężykowski Henryk
sekretarz –Staszewski Michał
członek –Przybysz Krzysztof
członek- Kania Krzysztof
członek- Jaworski Grzegorz
członek-Wangin Artur
członek-Sańko Witold