W załączniku poniżej prezentujemy klasyfikacje szkół młodzików i młodziczek po trzech rzutach ligi szkolnej. 

Klasyfikacja szkół