WŁADZE

Prezes - Olszewski Andrzej
W-ce prezes ds. sportowych - Mężykowski Henryk 
W-ce prezes ds. sędziowskich - Przybysz Krzysztof
sekretarz - Staszewski Michał
członek - Gajewski Mirosław
członek - Szypulski Edward
członek - Korpacki Andrzej
członek - Wangin Artur
członek - Sańko Witold

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Skol Andrzej
Członek - Koleśnik Zbigniew
Członek - Wróblewski Krzysztof