WŁADZE

Prezes - Jurewicz Bolesław
W-ce prezes ds. sędziowskich - Olszewski Andrzej
W-ce prezes ds. sportowych - Mężykowski Henryk
sekretarz - Staszewski Michał
członek - Przybysz Krzysztof
członek - Kania Krzysztof
członek - Jaworski Grzegorz
członek - Wangin Artur
członek - Sańko Witold

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Brygida Małeć
Członek - Korpacki Andrzej
Członek - Banach Natalia