Warmińsko- Mazurski Związek Zapaśniczy znajduje się przy ulicy Kościuszki 13, lok. 201-204, 10-502 Olsztyn.