Klasyfikacja szkół po trzech rzutach ligi szkolnej prezentuje się następująco:

klasyfikcja