Przewodniczący  Brygida Małeć
Członek-Korpacki Andrzej
Członek-Banach Natalia